حصاد الأفراح

  

حصاد الأفراح

Vincent Van Gogh- 
 

حصاد الأفراح

 

اجمل الازمنة

هي ما لا تزال قادمًة

و اجمل  الا فراح   

هي ما سوف تقابلني

على درب الحبيب….

اجمل الساعات

تنبت ببطء

لكنها ستظهر عاجلاً أم آجلاً

و اجمل آية

إنها بداخلي

مثل أفطر القمح

في حقل أصفر مشمس

                                                                                                   
Traduzione

     La mietitura delle gioie

 

ll più bello dei tempi

è quello ancora che si profila

Il più leggiadro dei compagni

è quello che m'incontrerà

sul mio amato sentiero….

La più bella delle ore

germoglia ma spunterò prima o poi

e il più bel verso

é dentro di me

come le stelle nell'universo infinito

Hamid Misk                                 

Commenti